NY LAFSTIFTNING 1 JULI 2021

NY LAGSTIFTNING I SVERIGE GÄLLANDE INJEKTIONSBEHANDLINGAR - FÖR DIN SÄKERHET SKULL

Lagen införs i Sverige för att skydda den inskilda individen vid injektionsbehandlingar bl a. Stora Blå Klinik VIP Lounge Bromma välkomnar och lever upp till den nya lagen. Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som är legitimerad läkare och sjuksköterska (även av tandläkare vid sådan klinik).

 

PATIENTSÄKERHET

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen blir applicerbar i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen. Den som planerar behandla sig ska muntligen vid konsultation, två dagar minst före ingreppet, upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.

Stora Blå Klinik VIP Lounge Bromma är registrerad hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) som tillika är ansvarig tillsynsmyndighet.

 

INFÖR BEHANDLING

Konsultation ska alltid genomföras inför varje ny typ av behandling. (Detta förfarande är något som vi tillämpat under lång tid även före denna nya lagändring).

 

BETÄNKETID

Betänketiden för en estetisk injektionsbehandling eller trådlyft ska vara minimun två dagar från konsultationstillfället.

För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepats inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen. Detta betyder att du som regelbundet använder någon av våra injektionsmästare på kliniken med intervall under 6 månader behöver bara som vanligt boka in då vi behandlar dig regelbundet här hos oss.

 

SAMTYCKE & BEHANDLINGSDAG

Den som avser att genomgå en estetisk injektionsbehandling hos oss ska lämna sitt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut. Detta samtyckesavtal mellan patient och klinik skrivs på kliniken vid tidpunkt för behandling. Samtyckes länk finns på varje respektive injektionsbehandling för dig att printa ut och ta med undertecknad till kliniken vid ditt behandlingstillfälle.

ALLA frågor angående dina och våra rättigheter/skyldigheter som uppkommer hos dig besvarar vi gärna. Informationstätheten till dig som patient är i absolut fokus för oss här på Stora Blå Klinik VIP Lounge Bromma AB.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy