Levande vatten - förändrar liv 

 

EN ANTI-INFLAMMATORISK KROPP & KNOPP ÄR VIKTIGT

Kanske har redan för länge sedan förstått det här med rätt kost och motion och dess positiva inverkan på kroppen?

SAKNAR DU EN PUSSELBIT?

Det är underbart att komma fram till de beslut i livet som stöttar kroppen och får oss att lyfta våra liv - vårt välmående.

Kunskapen om vårt KRANVATTEN kan bli en del av din hälsoförändring -
mot hållbar hälsa livet ut.

Kanske tänker du inte tänker på hur mycket skada vattnet vi dagligen intar via kranvattnet orsakar oss på djupet?

DET FINNS MYCKET ATT SÄGA OM VÅRT KRANVATTEN
Vårt kranvatten är "dött".
Med detta menar jag; försurande och förgiftande för vår levande vattencellkropp.

Det i sin tur utarmar våra kroppssystem och immunsystem över tid och vi förknippar inte det med det faktum att vi "hålls nere" av t ex vårt kranvatten som vi ständigt uppmanas att dricka mer av.

Faktum är att om vi dricker mer av vårt kranvatten blir vi successivt mer och mer försurade, vilket leder till olika inflammatoriska tillstånd.

Vet du om att du är en vattenkropp?
Att du består av 70-80% vatten och att dålig hydrering är ett stort problem som de flesta inte är närvarande till.
Dålig hydrering cellulärt är mycket vanligare än näringsbrist idag.

ETT ANNAT MYCKET STORT PROBLEM - vattentornen lagrar vårt vatten - det är sedan dött. Vattentornen är prydda med mobilsändare som gör vårt vatten bestrålat och detta dricker vi - vad gör det med oss......


Dina vattenceller i din kropp behöver djup återfuktning som läker dina celler på djupet och stärker dess elektriska laddning - mitokondrierna (cellernas batterier).

Det krävs ett kvalitativt vatten som är filtrerat, strukturerat som ger molekylärt väte, för att kunna tillgodose cellerna med det de behöver.

Du får inte till dig denna kunskap om vattencellskroppen eller hur den ska hydreras eller laddas under din skolgång och inte heller genom vårt samhällssystem eller våra politiker - du behöver helt enkelt ta ansvar för den själv. 

FÖRSURNING AV DIN KROPP

Vi utsätter kroppens celler för mycket oxidativ stress genom vår livsstil.
Detta drar ner milivolten (laddningen) i våra celler och gör oss successivt svagare allteftersom åren går.
Det i sin tur gör det svårare att fungera väl, rent allmänt, under ett helt liv. 

Fler och fler artiklar och erkännanden kring hur sjukdomsframkallande vårt svenska kranvatten är börjar komma upp i MSM (mainstream media).
Ett akut problem.

 

LEVANDE VATTEN är nyckeln till
optimal och hållbar hälsa - varför?

GOD HÄLSA, BÄTTRE KLIMAT, GOD EKONOMI

Vi består av 70% vatten och det styr kroppens alla funktioner och system. Forskning visar att 92% av befolkningen är uttorkade. Uttorkning leder till avsevärt begränsad energiproduktion och sämre hälsa.

Människan behöver bli varse det rätta vattnets vikt gällande hälsa då det påverkar den personliga hälsan, energin och vårt mentala mående.

Genom att bara byta ut vårt kranvatten mot vatten som har samma egenskaper som källvatten som även håller de egenskaper det är tänkt att vi ska få i oss, kan vi uppleva stora skillnader i vårt mående, direkt och i en förlängning.

Att skapa optimala förutsättningar för hälsa både inom en organisation för medarbetarna - som att ha högre energinivåer, starkare immunförsvar och högre mental vitalitet - ökar företagets tillväxt på flera plan. På det privata planet förändras allt när optimal hälsa skapas genom att förändra vår fysiska grundessens - vatten.

 

VARFÖR BYTA UT VÅRT DRICKSVATTEN

Förutsättningar för optimal hälsa behöver tillgodoses och är grundläggande för vår livskraft, högre energinivåer, bättre immunförsvar och ökat inre välmående.

Livslust är en förutsättning för att kunna prestera och leva ett glädjefyllt liv trots ett modernt stressfyllt leverne, det vet vi

Minskad sjukfrånvaro från jobbet och ha mer ork till det som är viktigt i livet har blivit alltmer viktigt för alla

Högre prestation på arbetet och bättre resultat på alla personliga plan är önskvärt för de allra flesta

Corporate Social Responsibility - bra företag tar numera genomtänkta steg mot att främja både hälsa och miljö det är något som bl a förhöjer företagets ansikte utåt - hur de tar hand om personalens hälsa helt enkelt - ett levande vatten på jobbet kommer avgöra hälsonivån på personalen och främjar miljön.

  

PROBLEMET

Ohälsa
Idag styr ohälsa samhället och klimatet. Var och varannan människa lider av olika åkommor, kända eller dolda. Både den fysiska och psykiska ohälsan stiger för varje år.

Ett företags omkostnader för sjuk personal kan vara betydande i form av både produktionsbortfall, rekryterings, löne- och rehabiliteringskostnader. Därför är det viktigt för företag idag att jobba förebyggande med att skapa en god arbetsmiljö och stötta deras anställda mot hållbar hälsa.


Det finns ett klart samband mellan god hälsa och god ekonomi

Det är vi människor som företagen lever av, som myror i en myrstack. Vi och ledningen blir som en levande organism som samarbetar för samma syfte - att uppnå utveckling, lycka och framgång.

Då är det av största vikt att organismen mår så bra som möjligt, för att optimal framgång ska kunna ske.
Mår personalen bra fysiskt och psykiskt så kan företagets siffror se exceptionellt bättre ut. Både vad gäller besparingar i kostnader för sjukfrånvaro men även gällande resultat, service och det inre klimatet inom företaget.

Fram tills alldeles nyligen har det legat väldigt lite fokus för företag att främja till organismens separata individer på ett djupare plan, organismen har mer hanterats som ett maskineri med kugghjul och bultar. Börjar vi se på maskineriet som levande individer och tar alla dess behov i beaktning med enkla och rätt medel, så kan vi få hela organismen att blomstra och växa. Intressant för dagens moderna företagsledningar.

Ett företag kan såklart inte göra allt för sin personal men många läkare håller med om att en av de största faktorerna för både fysiskt och psykisk ohälsa idag behöver elimineras.

VATTEN ÄR LIV

Vi människor består av 70% vatten och är avgörande för alla processer och aktiviteter vi gör i livet. Kroppen använder vatten för att kunna hålla en normal hastighet på kroppens nedbrytningsprocess då vatten har en antioxidativ effekt på kroppen.
Har vi inte tillräcklig hydrering/tillgång på vatten, så kommer nedbrytningsprocessen gå avsevärt mycket fortare och detta kan ha många oönskade fysiska och mentala effekter.

 

DRICK MER VATTEN !

Drick mer kranvatten - är vi vana att lystra till, för att hjälpa hälsan, är det tänkt. Det är dock med dagens vatten svårt att absorbera just kranvatten till den nivå som vi behöver för att kunna bli fullt återfuktade. Även om vi dricker tillräckligt med kranvatten så är absorptionsförmågan oftast begränsad.

Alla kroppens processer och system är beroende av att vattnet som finns längst in i cellerna har en negativ laddning. Kranvatten har idag på grund av sättet det behandlas, en stark positiv laddning och en struktur som gör att vattnet inte kan passera in i vattenkanalen in i cellen, vilket skapar uttorkning och obalanser som leder till olika symtom eller rent av till sjukdom.

Studier visar att 92% av människor i västvärlden är kroniskt uttorkade och det finns många symtom som tyder på uttorkning
som man kanske inte tror är deshydreringsorsakat.

Nedan finner du en lista på några av dessa symptom
som vi också naturligt kan förstå påverkar arbetsförmågan och det allmänna måendet.
De nämnda symtomen påverkar såklart även företagen på många olika sätt - arbetsklimat, resultat och omkostnader.

- Trötthet och utmattning (många utbrända är egentligen svårt uttorkade)
- Övervikt
- Dålig sömn
- Koncentration och kvickhet
- Hjärndimma
- Humörsvängningar
- PMS
- Smärta i kroppen
- Huvudvärk
- Sjuk ofta
- Mag och tarmproblem
- Allergier
- Högt blodtryck
- Avsaknad av motivation
- Minskad glädje eller även depression
- Ångest, oro, överdrivna rädslor
- Förvärrar tillstånd som ADHD, autism, bipolär sjukdom och andra mentala svårigheter. Ibland är uttorkning även en
bidragande orsak till att dessa diagnoser eller obalanser uppstått från början.

Hjärnan består av ca 80% vatten och hjärnan förbrukar även 30% av all näring vi får i oss. Är vi uttorkade så är det hög chans att blodets förmåga att leverera näring till hjärnan är reducerad. Genom detta kan vi förstå att både en både uttorkad och näringsfattig hjärna med största sannolikhet är avsevärt mycket mer begränsad i sin kapacitet än en väl hydrerad.

Vårt kranvatten idag innehåller också mycket kemikalier som reningsverken inte hanterar. Att då ha ett rent och laddat källvatten/hälsovatten istället, minskar mängden kemikalier i kroppen (lätt detox) som måste rena och transportera ut eventuella bieffekter från kemikalierna i sig.

 

LÖSNINGEN

En högkvalitativ vattenteknologi som efterliknar egenskaperna
av vattnet i de mest potenta hälsokällorna på jorden.

Levande vatten
Det finns en handfull källor på jorden som människan har vallfärdat till sedan tidernas begynnelse för att ta del av dess potenta hälsoegenskaper. Vattnet i dessa är rent, har en stark negativ laddning och är av en struktur som gör att det kan passera in i cellens vattenkanal och nå mitokondrierna där - cellens kraftverk/batteri.

Japanerna liksom andra östländer, jobbar med förebyggande hälsa istället för fokus på akutvård som västvärlden
De började forska på det här levande källvattnet för längesedan. 

För 50 år sedan grundades ett japanskt prestigefyllt företag som kom att tillverka en högkvalitativ vattenjoniseringsteknologi som skapar de exakta hälsoegenskaper som finns i dessa källor.
Egenskaperna gör ett vatten som kallas för "Levande vatten". 
Vattnet från den här teknologin kallas för Kangenvatten (Trademark). 


Starkt antioxidant

Levande vatten bildas naturligt genom ständig rörelse i naturens händer. Genom elektricitet från marken och mineralerna och dessa är en av de viktigaste egenskaperna för allt liv. Vatten i sin naturliga form innehar antioxidantiska egenskaper som motverkar de nedbrytande processerna i kroppen orsakat av saker som stress, kemikalier och ohälsosam livsstil och har en stor antioxidant potential på människor och djur.

Djupt Återfuktande

Levande vatten har precis rätt struktur och en negativ laddning som gör det lätt för vattnet att absorberas, det har alltså en djupt återfuktande effekt som gör att kroppens kugghjul kan snurra på optimalt då varje process i kroppen kräver vatten.


Naturligt Utrensande och Energigivande - Självläkning

Då vi är fullt återfuktade och har tillräckligt med negativ laddning i cellerna så kan kroppen börja fokusera på att läka och rensa ut slaggprodukter. Detta skapar också en högre förmåga för mitokondrierna i cellerna att börja producera energi. Inte många vet att kroppens energiproduktion till stor del är beroende av negativt laddat vatten!

 

* Idag äger över 2 miljoner människor en maskin som används i hemmet till i princip allt, och den används som på många sjukhus och kliniker världen över för läkning och livsenergi.

En kostnadseffektiv vattenteknologi som kan ge enormt tillbaka

 Den här teknologin är framtiden, den har varit en enorm tillgång för företag, sjukhus och privatpersoner i 50 år hittills. Vattnet gynnar hälsan på både fysiska och mentala plan och detta i sin tur har en stor potential att optimera organisationens klimat, framåtanda, prestation, resultat och miljöengagemang då den även har flera miljöcertifieringar. 

 

Verifiering

En medicinskt klassificerad teknologi som används av ledande läkare, näringsterapeuter och kliniker världen över.


Certifieringar

Företaget vi är återförsäljare för, har både miljö- och olika kvalitetscertifieringar,. Kvaliten är så pass hög att teknologin håller upp till 25-30 år om man följer instruktionerna för underhåll. Maskinen är medicinskt klassificerad vilket ger en trygghet i både dess hållbarhet men även i prestanda och hälsoeffekter. Att den valts att användas på så kliniker världen över visar på att den kan leva upp till sitt rykte. 

Ledande inom förebyggande hälsovård använder tekniken till klienter och patienter dagligen

Dr. Hiromi Shinya är rankad som top 10 bästa läkaren i världen och tyvärr nyligen bortgången.

Största delen av hans tid som läkare såg han patient efter patient inte behöva någon annan form av behandling än att gå på ett program med levande föda och en stor del levande vatten. 80% av hans patienter behövde ingen annan behandling än just det.

Shan Stratton jobbar med de högst betalda atleterna i världen

Shan Stratton är en av världens bästa näringsterapeuter som jobbar som coach åt NBA, NFL, MLB, PGA, LPGA, NASCAR, NHL,NY YANKEES, AZ DIAMONDBACKS, HOUSTON ROCKETS, LA DODGERS med fler. Han har arbetat med otaliga kända idrottare som Kurt Warner, Maria Sharapova, Reggie Jackson, Cynthia Cooper och så vidare. Han menar - att dricka Kangenvatten är den saknade länken till övergripande hälsa och prestanda för idrottare. Hans klienter får avsevärt bättre resultat i sin prestation då de implementerar vattnet i deras träning.

Dr. Corinne Allen, jobbar med svårt hjärnskadade

Dr C. Allen - djupt kompetenta kvinnan jobbar uteslutande med hjärnan och dess funktioner och vad bland annat rätt vatten har för effekt på vår hjärna och mentala tillstånd. Hon har sett stora förbättringar på sin klinik där hon behandlar patienter med hjärnproblematik både fysiskt och mentalt.

 

KROPPCELLERNAS UPPGIFT

Kroppens miljontals celler har till uppgift att ge dig liv och naturligt hålla dig frisk, stark och hälsosam för att du ska kunna njuta av din livstid fullt ut.

I varje cell finns som sagt ett litet "batteri"  - mitokondrier.
De behöver laddning dagligen (som en elbil) för att ge oss den energi vi behöver till jobb, träning och för att leva livet dynamiskt och fullt ut.

De slaggprodukter / toxiner som bosatt sig i cellerna pga långsam förgiftning och försurning kan aldrig vårt nuvarande kranvatten spola bort genom njur och leverfunktionen.

Har vi ett "bra" och friskt vatten i Sverige?

NEJ TYVÄRR INTE


HUR UPPNÅR VI OPTIMAL HÄLSA 

Vi behöver få i oss högt antioxidant, ioniserat, väteberikat, rent och vattenmolekyl-strukturerat, s k levande vatten.
Detta om kroppen och cellerna får välja själva.
Den typ av vatten ger kroppen livsenergi och möjlighet till total återhämtning och uppbyggnad på cellnivå.

OBS!
Vårt kranvatten i Sverige innehåller elaka mängder av kemikalier, läkemedelsrester, psykofarmaka rester, giftiga plastpartiklar, hormoner, tungmetaller, klor och fluor mm.

Dessa gifter är mycket skadliga för kroppen.
Det blir vi inte informerade om.

Sköldkörtelproblematiken och hormonstörningarna ökar lavinartat
och vi anar inte hur det kommer sig..... 
kanhända har vårt vatten en del med saken att göra..... 


FÖRSURNING PÅ OLIKA SÄTT UNDER LIVETS GÅNG

Vi försuras och får olika obalanser i vår kropp som först leder till diffusa besvär och senare till sjukdom - en inflammatorisk kropp.

Användandet av : socker, gluten, stress, alkohol, läkemedel, hormoner, halvfabrikat kost, vatten på flaska, plast, besprutningar som vi får i oss omedvetet, fluor och klor mm,  har gjort våra kroppar försurade.

TRO MIG vår nuvarande livsföring är inte på många sätt till fördel för vår hälsa.

Ska vi fortsätta med intag av läkemedel, halvfabrikat, gluten, socker och alkohol och samtidigt arbeta dagligen i stress i vårt ekorrhjul - bör vi betänka att inta alkaliserat, renat och strukturerat vatten om vi ska må bra.

Många tror sig att obalanserna kommer av att åldras och faller in i någon slags acceptans och kämpar vidare bara medan andra söker lösningar. 
Det är ett stort missförstånd att vi ska må dåligt redan vid 45-50 års åldern.

HOLISTISKT TÄNKANDE - ALLT HÖR IHOP 

När jag, som holistisk terapeut, belyser problemet med vårt kranvatten så blir det tydligt för alla och man förstår mer och mer varför kroppen och livet inte fungerat optimalt även om man redan sysslar med att inta ekologisk mat, grönsaker, annan klok kost och även har sett över motionsbiten samt kanske dragit ner på alkohol och stress i vardagen. 

Jag har hittills hjälpt många till ett starkt och mer energifyllt liv som
tidigare lidit av:

sköldkörteldysfunktioner
atros
fibromyalgi
benskördhet
övervikt fast de knappt äter något alls
immunsvaghet
hormonobalans / klimakteriet
migrän 
sömnproblematik.

 

Kroppen självläker 

När man ska ge sig i kast med att ta itu med en kropp som redan är i inflammation på egen hand så kommer det ta mycket kraft och oerhört lång tid eftersom levern hos oss alla redan är inflammerad (mer eller mindre) och vi går under "kroppsinflammation".

Risken att levern säger ifrån ordentligt.
Levern, som ska rena kroppen dagligen - när den är i inflammation genom försurning - kastar tillbaka alla gifter (toxiner) och förbrukade hormoner ut i faccian (bindväven) och skapar total oreda och många symptom kan uppträda: ilska, trötthet, sköldkörtelproblem, depression, värk, viktökning etc.

Det är också därför jag som näringsterapeut och biomedicinare aldrig rekommenderar korta intensiva detoxprogram - pga att det klarar ofta inte levern och bukspottkörteln bra.
Man mår helt enkelt dåligt i sådana detox program.

UNIVERSAL LÖSNING?

Lösningen är - ja det kan låta som en UNIVERSAL-LÖSNING - att dricka ett detoxande vatten hela dagarna som långsamt detoxar din kropp varje dag genom intaget av vattnet - kroppen känner sig hel igen och kan avge ny och kraftfull energi åt dig och ditt liv.

 

MER INFO här

ALTERNATIVET till ditt kranvatten


Vattnet jag förespråkar kallas KANGEN och är ett patenterat namn som ger ett elektriskt reducerat, perfekt strukturerat, väteberikat, alkaliserat och 100% rent hälaovatten - för att kunna återställa kroppen till ett alkaliskt tillstånd och ge varaktig hälsa på djupet.

Denna hälsomaskin går endast att köpa genom godkända självständiga återförsäljare eftersom de säljs inom Direkt Försäljning.

DU KAN INTE KÖPA DEN I BUTIK

men genom mitt butiksid nummer, eftersom jag valt att vara en säljledare här i Sverige.

LYX
Produkten skapar det högkvalitativa vatten du kan njuta av och stärka dig och din familj, omgivning med direkt ur kranen hemma.


Direkt under din första vattenliter märker du tydligt hur något positivt händer i din kropp. Du laddas och ny livsenergi känns tydligt.

Maskinen går att ansluta till alla typer av kranar vilket gör att du också kan flytta med dig din maskin vart du än förflyttar dig; landet, husbil etc.

HÄR ÄR Dr. Michael Donaldson beskrivning av vattnet och sin egen personliga erfarenhet 

Se här!

Här är en länk till kliniska studier och läkarutlåtanden kring effekter och vikten av intag av Kangen vatten. Den är på engelska men mycket intressant läsning:

Läs mer här!

Dr. Corinne Allen has amazing results with HYDROGEN WATER and effects of it on Autism, Aspergers, ADD, Dyslexia, Learning Disabilities, Traumatic Brain Injuries, Post Traumatic Stress at her Brain Center Dr. Allen is one of the leaders in Brain disorders and experience in Brain healing.

The brain is the most important organ in the body. Amazingly, it empowers you to think, walk, talk, learn, make friends, have emotions and know what it means to be alive. Although it weighs just two pounds and is approximately 75% water, the functioning of every system of the human body is entirely dependent upon the brain. 

Yet when it comes to health, people rarely think of the brain, even though it is the "master organ" of the human body.

HÄLSOFÖRSÄKRING SOM GARANTERAR HÅLLBAR HÄLSA

Min egen hälsa har förändrats på så många plan bara genom att växla till ioniserat hälsovatten:
Min sköldkörtel medicinerades med 125mg levaxin när jag startade dricka vattnet - efter bara tre månader var jag HELT medicinfri!

Min tarm togs bort pga tarmcancer 1991 och jag har därför ej kunnat producera tillräckligt med serotonin själv, eftersom det produceras i tarmen - men nu har den lilla kvarvarande del av tarm jag har, helt läkt från att ha varit läckande och försurad så nu har jag all produktion av serotonin jag behöver för att må riktigt riktigt bra igen.
Så många med mig som dricker vattnet (över 70-tal kunder här i Bromma redan) som upplever att de inte längre blir svaga och deprimerade och att deras hormoner regleras så att de sover bra och mår bra genom hela dagarna utan dippar. 

MIN UPPGIFT

Jag brinner för att ge människor möjligheter till klok och hållbar hälsa för resten av sitt liv (maskinen hållbar i ca 20-25 år eller mer och du sköter rengöringen av den varje månad superenkelt helt själv).

BIDRA

Att få bidra till att ge andra god hälsa genom att förstå vad vårt kranvatten gör med oss känns mycket viktigt och akut för mig och det ger mig fantastisk inspiration!

Jag älskar att se andra komma vidare ut ur ohälsa och se dem transformera tidigare besvär till riktigt god och hållbar hälsa.

På kliniken ger jag dig en djupare insikt kring grundstommen till en hälsosam livsföring och en hållbar sådan genom holistiska samtal om kost, livsstil och levande vatten, homeopati, frekvensmedicin, bio scanning.
Du ska kunna känna dig yngre för varje dag inte äldre och utmattad.

 
VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG FÖR MER INFO

 

Hantering av personuppgifter*

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.