Klassisk Homeopati
botar helar människan
inifrån-ut uppifrån-ner

HOMEOPATISK KONSTITUTIONELL BEHANDLING

Ditt första besök hos mig som homeopat tar ca 90 min.

En homeopatisk konsultation baseras på ingående samtal - anamnes ställs.
Under samtalet kommer vi att gå igenom dina nuvarande symtom och vad som har orsakat dem.
Vi pratar om och ställer frågor om vad som förbättrar dem och vad som försämrar dina besvär.
Du berättar så utförligt du kan och vad du önskar hjälp med.

Vi går igenom hur du känner att du fungerar mentalt, känslomässigt och fysiskt, för att få fram det som är mest karakteristiskt och utmärkande för dig och just dina besvär och symtom.
 
Klassisk homeopati är en individuell behandlingsform och det homeopatiska läkemedel du blir ordinerad baseras på helheten av dina symtom.

Efter ca 4-5 veckor med din homeopatiska behandling är det av vikt att vi återkopplar igen - träff eller telefonsamtal, och går igenom hur det känns efter din behandling med homeopati.

Vi går återigen igenom dina symtom - har de blivit bättre?
Försvunnit helt?
Har nya eller gamla symtom kanske kommit upp?

Utefter det så ordineras fortsatt behandling, ändring av dos kan förekomma, eller ändring av det homeopatiska läkemedlet, om det tillkommit nya symtom som behöver behandlas av ett annat medel.

HOMEOPATISK KONSULTATION (Homeopatstuderande, KLAR mars-22)

Första besöket inkl homeopatiskt läkemedel
90 min  995kr (studiefall = 400kr/besök + medel)

Homeopatisk konsultation – uppföljning (4-5v efter 1a besöket) 
45 min  995kr (inkl ev medel)

Homeopatisk Konsultation – AKUT
30 – 45 min  895kr (inkl medel)

Telefonkonsultation – Homeopati 
30 – 45min  500kr

 

Utförlig information om den Homeopatiska Konsultationen

Information som du lämnar vid ditt homeopatiska besök - utgör din anamnes - det är det som ligger till grund för det läkemedel du blir ordinerad och ska inta dagligen.

Ju mer noggrann och fullständig information jag får av dig, desto bättre resultat av behandlingen i slutändan.

Informationen som du lämnar under ditt första besök kommer att användas av mig som homeopat för att välja det bäst passande läkemedlet.
Därför är det viktigt att informationen du lämnar är så korrekt och komplett som möjligt. Jag hjälper dig genom att ställa många olika typer av frågor och jag guidar och uppmuntrar dig att berätta om dig själv så detaljerat som möjligt.

Akut och kronisk (konstitutionell) konsultation - Vad är skillnaden?

Inte alla homeopatiska konsultationer ser likadana ut;

söker du akut för t ex ett insektsbett kommer den konsultationen att vara lite annorlunda än om du söker för ett kroniskt tillstånd som t ex artrit.

En akut konsultation behandlar hälsoproblem som har en begränsad omfattning – symtomen är av akut natur och kommer och går över en mycket kort tidsperiod.

Akuta problem inkluderar bland annat migrän, hosta, förkylningar och influensa, matsmältningsbesvär, diarré, vrickningar, stukningar, muskelsträckningar, blåmärke, bett och stick, brännskador, urinvägsinfektioner, öroninflammation mm.

En konsultation för ett akut problem tar oftast mindre tid i anspråk än vad ett kroniskt problem som funnits under lång tid, tar.
Om du känner att ditt akuta problem egentligen bara är ”toppen på isberget” är det bäst för dig att boka en längre konstitutions-konsultation för att verkligen få tid att komma till rätta med underliggande svagheter och obalanser.

Kroniska problem som ledvärk, reumatism, artrit, återkommande migrän och spänningshuvudvärk, återkommande infektioner, mag-, tarmproblem, infertilitet, hudproblem som akne, eksem och rosacea, depressioner, ångest, PMS, problem vid mens och klimakterie mm är inte kortlivade händelser – de stannar hos oss och löser sig inte av sig självt. 

Vid kroniska problem behövs en längre konsultation för att i lugn och ro få med all tänkbar information om dina symtom. Då handlar det om en Konstitutions-konsultation och behandling.

Om du är osäker på vilken behandling som är bäst för dig – en akut eller konstitutionell konsultation – kommer jag att ge dig råd när du bokar din tid.

Akuta konsultationer - Vad är det en homeopat behöver veta?

Om du till exempel har huvudvärk behöver jag som homeopat veta lite mer innan den kan behandlas homeopatiskt.

Vid  akuta problem (huvudvärk) kommer jag i allmänhet att vilja veta / fråga om:

 • Var gör det ont – höger sida, vänster sida, hjässan, tinningarna, pannan, basen av skallen, eller …..?
 • Hur känns det / vad känns det som – pulserande, brännande, värkande, stickande, eller….?
 • Orsak: Vad är det som triggat igång problemet? Vad är den utlösande faktorn – feber, chock, ett slag, värme, kyla, sorg, ångest, stress, en viss sorts mat….?
 • Modaliteter (saker som gör det bättre eller sämre) : värme, kyla, ligga, sitta, röra sig, äta, dricka, ljus, buller….?
 • Medföljande symptom: finns det andra symtom som kommer tillsammans med huvudvärken?
  Matbehov, förändringar i törst, kliande hud, kramper, suddig syn, frusenhet, illamående….?

Som du kan se är huvudvärk inte bara huvudvärk! 
Detaljerad information behövs för att kunna ge dig det bästa homeopatiska läkemedlet för just dig.

 

Konstitutionella konsultationer (kroniska problem) - Vad är det din homeopat behöver veta?

Konsultationer för långvariga / kroniska hälsoproblem kräver att jag ställer frågor liknande dem vid akuta problem, men mer ingående.

Kom ihåg, från det homeopatiska perspektivet, är dina nuvarande problem bara delar av en djupare obalans.

Jag som homeopat måste samla tydlig information så att ett djupverkande homeopatiskt medel som går till botten med ditt problem kan ordineras.

 

Fysiska problem

Jag vill veta alla hälsoproblem som du har varit utsatt för, nu och tidigare.

Ett bra sätt är att fråga dig själv:

 • När du senast besökt en läkare eller annan vårdgivare.
 • När du senast tagit medicin.
 • Har du vistats på sjukhus eller blivit opererad?

Jag kommer att hjälpa dig under konsultationen, men det är väldigt bra att notera dessa frågeställningar redan på förhand (i den ordning de inträffade).

Det kommer också att vara till hjälp om du har med dig en lista över dina nuvarande läkemedel, vitaminer och mineraler samt ev hormonbehandling.

 

Din individuella respons

Som homeopat samlar jag de symptom som kan skapa en bra bild av din individuella obalans - jag kan behöva ställa frågor om:

 • Din törst och aptit, vilken typ av mat du normalt äter, vad du tycker om att äta och dricka och vad du inte äter, cravings, matallergier.
 • Sömnmönster, återkommande drömmar och till och med den position du sover i.
 • Det slags väder som du mår bäst respektive sämst i. Hur du reagerar vid väderväxling.
 • Din reaktion på saker som olika miljöer, djur, musik och sällskap – tycker du om eller undviker du dem?

 

Barn - Ytterligare information

Sverige är det enda landet i världen som inte får behandla barn under 8 år.
Som förälder får du ge ditt barn homeopatisk medicin. I flera länder är barnläkare även utbildade homeopater och det finns även fina homeopatiska egenvårds-kit att köpa på apoteken i bland annat både Tyskland,Frankrike, Österrike, Schweiz och England. Men inte i Sverige, tyvärr.

Om konsultationen gäller ett litet barn, kommer jag som homeopat också att vara intresserad av moderns fysiska och emotionella tillstånd före och under graviditeten.
Hur graviditeten och förlossningen var, givna vacciner över åren som gått och eventuella reaktioner plus den tid det tog för barnet att nå milstolparna: tänder, gå och prata.

 

Temperament och personlighet

Överdrivna personlighetsdrag är också symtom på ohälsa.

Att vara försiktig med pengar och använda dem klokt är till exempel en bra sak, men om utgifter skapar ångest som leder till att hamstra, finns det ett problem, en ren obalans.

På samma sätt finns det inget fel med att vara organiserad och snygg, men om dessa goda egenskaper ersätts av överdriven renlighet eller kontrollerande beteende, fungerar personen inte längre på ett hälsosamt sätt.

Förändringar i beteende under sjukdom är också viktiga.
Om du normalt är lugn och avslappnad, men blir irriterad och gnällig när du är sjuk, kommer jag som homeopat att notera dessa förändringar som symtom.

En av de fantastiska sakerna med homeopati är att rätt behandling ger dig kontroll över ditt humör och ditt beteende snarare än att det kontrollerar dig.

 

Ångest, rädsla, fobi

Rädsla och fobier som rädsla för: mörker, djur, höjder, fattigdom, att något händer familjen, cancer, åska, ormar, gå över broar mm är också viktigt att ta med i vårt samtal, eftersom det påverkar dig i din vardag.

Det är också symtom på obalanser som indikerar och hjälper till vid val av homeopatiskt läkemedel och dessa symtom/obalanser går att bli av med vid rätt behandling.

 

Andra saker

Jag kan behöva fråga om din familjs medicinska historia.

Benägenhet till sjukdom som: cancer, hjärtsjukdom, lungproblem, stroke och psykiska problem mm hos andra familjemedlemmar kan indikera vilket läkemedel som kan vara bra för dig.

Jag kommer också att kika efter yttre orsaker till ditt hälsoproblem som kan vara ett hinder för läkning eller som rent av fördröjer ditt tillfrisknande.

En person med andningssvårigheter t ex kommer inte att må bättre i ett hus med mögel.
Likaså kommer konstant exponering för starka kemikalier inte bara orsaka hudinflammation, utan även hindra den från att läka, även om rätt medicin ordineras.
I båda dessa fall är det viktigt att avlägsna den yttre orsaken.

Det kan också vara så att jag kommer att hänvisa dig till sjukhus för blodprov och ytterligare tester om dina symtom indikerar på en allvarligare sjukdom som ännu inte har diagnostiserats.

 

Till sist

En rätt utbildad klassisk homeopat behandlar klienten enligt symtomen personen upplever snarare än namnet på deras sjukdom (som allopatin/läkemedelsindustrin).

På så sätt fokuserar homeopaten på personens unika symtom snarare än på de vanliga symtomen av sjukdomen – de symtom som alla med just den sjukdomen skulle uppleva.

(Däremot är en konventionell läkare beroende av de vanliga symtomen för deras förskrivning och de unika individualiserande symtomen är av liten betydelse.)

Dina unika symtom graderas sedan efter hur viktiga de är och matchas med ett läkemedel för att stimulera läkeprocessen i hela kroppen.

Denna process tar olika tid.
Det första mötet med en homeopat kommer att vara längre än ett normalt besök hos en läkare, men det är väl spenderad tid.

Hantering av personuppgifter*

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.